Ibland pratar vi om vad som krävs i skolan för att eleverna längre fram ska kunna få de högre betygen, och vad som krävs redan i år för att bedömningen i ämnena ska bli ”i hög grad”. Här kommer ett exempel från det nationella provet i geografi år 2013:

Frågan löd:

Varför bor den största delen av världens befolkning vid kusten? Ge flera olika förklaringar. Tänk på orsaker förr i tiden, idag och i framtiden.

Exempel på elevsvar för betyget E:

I vattnet finns det mycket fisk och det är bra att bo vid vattnet så man får mat

(En relevant förklaring – fiske. Enkelt samband – fiske gör att det är bra att bo där).

Exempel på elevsvar för betyget C:

Jag tror att när man exporterar varor med båt så är det lättare om människor bor vid kusten. Turister kommer ofta till kusten för att sola och bada och då skapas jobb som gör att folk flyttar dit.

(Två relevanta orsaker – transport och turism. Utvecklat samband om turism – turister kommer – det skapas jobb – fler flyttar dit för att jobba. Använder några geografiska begrepp).

Exempel på elevsvar för betyget A:

För att särskilt förr var vatten den bästa vägen att förflytta sig på. Vägarna var oftast dåliga och det gick långsamt att ta sig fram på land Över haven var det lättare. Därför skeppade man varor på båtar som åkte till åkte till olika hamnar. Därför bosatte sig många handelsmän i kustområden. Dessutom fanns där fiska för andra som då jobbade som fiskare. De flest stora samhällen har vuxit fram vid vatten, exempel Egypten hade Nilen. Idag kan det vara sol och bad som lockar, men många hamnar är fortfarande viktiga.

(Två relevanta orsaker – sjöfart och fiske. Utvecklat samband om sjöfartens betydelse i historien – dåliga vägar – långsamt – bättre på vatten – hamnar – handelsmän bosatte sig vid kuster. Två perspektiv – historia och nutid (sjöfart och turism). Flera geografiska begrepp).

Det här kan ni stärka hemma genom samtal om samhället, litteratur, diskussioner om innehållet på dagens lektioner och så vidare. I skolan tränar vi ofta på att använda korrekta begrepp och utveckla sin svar, men det är många som tycker att det är svårt. Exemplet ovan kommer från SO-ämnet men sättet att utveckla sina svar är lika i alla skolans ämnen.