Repetera gärna hemma. Berätta för någon vad du har lärt dig hittills om återberättande texter. Använd våra stödord som hjälp. Om det känns väldigt svårt behöver du repetera det vi jobbat med i ZickZack.