Träna på att förklara följande begrepp:

 • kustlinje
 • fastland
 • landmassa
 • karttecken
 • skala
 • väderstreck
 • kompassros
 • bukt
 • vik
 • udde
 • skär
 • halvö
 • sund
 • bräckt vatten
 • å bäck
 • älv
 • flod
 • vattendrag

Kan du?

 • Kan du hitta i kartboken? Vet du var allting finns? När använder du innehållsförteckning och när använder du register?
 • Vet du att det finns olika sorters kartor? Berätta om några!
 • Beskriv skillnaderna mellan verkligheten och kartan.
 • Vad har inlandsisen med våra sjöar att göra?
 • Vet du var alla världsdelarna ligger och vad de heter? Världshaven?
 • Vad heter Sveriges tre största sjöar? Var ligger de?
 • Hur bildades Sveriges sjöar?
 • Var finns Sveriges sjöar?