Våra ord kan delas in i ordklasser. De ordklasser vi pratat om den här veckan är verb, substantiv och adjektiv. Vi har också tränat på de två verbformerna presens och preteritum. Substantiv kan vara i singular eller plural, det har vi också tränat på. Förutom det har vi repeterat hur tidsord används i återberättande texter och hur man kan utveckla sina meningar med hjälp av attribut.

Kan du alla begreppen? Träna på att förklara dem!

Titta på Grammatikbolagets filmer om verbsubstantiv och adjektiv om du vill repetera. Du kan också titta på filmen om verbformen preteritum.