Det är väldigt roligt att se hur engagerade alla är när det är dags för matteläxan! Precis som förra veckan kommer nästa veckas läxa att handla om problemlösning. Den här gången är det talföljder som ska tränas. Alla ska göra två egna uppgifter, en med en talföljd och en med en textuppgift som löses med hjälp av en talföljd.

Ex. 64     32     16     ?     ?     ?

Ex. Madeleine samlar kottar. Den första dagen hittar hon 1 kotte. För varje dag som går hittar hon dubbelt så många kottar som dagen innan. Vilken dag hittar hon 64 kottar?