Under läsåret kommer alla elever i åk 4 bli erbjudna ett hälsosamtal med vår skolsköterska. På föräldramötet delade jag ut blanketter och kuvert. Idag har de elever som inte hade föräldrar med igår kväll fått med sig samma sak hem. Fyll i blanketten, stoppa ner den i kuvertet och be ert barn lämna in den till mig i skolan så snart som möjligt.