Klass4a

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Kategori: SO (Sida 1 av 2)

Historia – vi repeterar

Just nu håller vi på att repetera gamla kunskaper från åk 3. Det handlar om istiden och forntiden (jägar- och samlarstenåldern, bronsåldern och järnåldern). Alla har fått ett häfte med texter och olika uppgifter som vi har arbetat med i skolan under veckan. Ganska mycket tid har vi lagt på olika lästekniker, för att stötta elevernas studieteknik.

Den första tekniken går ut på att eleverna läser i par. Den ena i paret läser en mening och formulerar sedan en fråga till sin parkompis. Kompisen svarar genom att ta hjälp av informationen i texten och andra kunskaper och sedan byts de av.

Ex 1: ”Människans historia började för flera miljoner år sedan.”

– När började människans historia?

Ex 2: ”Vi kallar dessa samhällen för de första civilisationerna, de första ordnade samhällena.”

– Vad betyder ordet civilisation?

Ex 3: ”För ungefär en miljon år sedan började människor använda elden.”

– Varför tror du att kunskapen att kunna använda eld blev så viktig för människan?

Den andra tekniken handlar om att sökläsa. Sökläsa innebär att man vet exakt vad man är ute efter i en text och snabbt läser igenom de delar man tror är viktiga för att hitta en speciell sak. Då är uppgifterna i häftet en bra hjälp. Genom att läsa frågan och sedan leta efter det/de viktigaste ordet/orden i texten kan man snabbt hitta det man söker.

På sli.se finns flera filmer som handlar om istiden och forntiden. Titta gärna på dem hemma för att fräscha upp de gamla kunskaperna eller ta igen missade kunskaper.

På elevspel.se finns flera olika övningar om man söker på t. ex. stenåldern för de som vill och/eller behöver träna mer.

På måndag nästa vecka kommer vi att arbeta med repetitonshäftet, sedan går vi vidare framåt i historien. De elever som av olika anledningar inte är klara med häftet, och känner att de behärskar innehållet efter måndag har i läxa att fortsätta arbeta med istiden och forntiden hemma.

SO-läxa

Repetera geografi:

 • Bingla! Det finns flera nya uppdrag på Bingel som tränar olika delar av geografiområdet. De olika uppdragen sammanfattar ganska bra höstens arbete.
 • Anteckna för hand det du tränar på. Det du skriver lär du dig!
 • Prata om Bingeluppgifterna med någon. Det du säger lär du dig!
 • I skolan kan du läsa Koll på Sverige.
 • Hemma kan du titta på filmer på sli.se som handlar om Sverige.
 • Du kan också ta reda på saker du glömt eller missat genom att söka smart på internet.
 • Träna på att hitta i kartboken, använda innehållsförteckning och register, karttecken och naturtyper, tabeller, skalor, landskap och län.

Lycka till! Vecka 6 och 7 kommer du att få visa dina kunskaper i skolan på olika sätt.

Landskapsarbete

Just nu håller vi på att avsluta vårt arbete med Sveriges landskap. Under arbetets gång har vi:

 • diskuterat vad som bör finnas med i en faktatext om ett landskap
 • tränat på att anteckna
 • tränat på att använda olika sökmotorer och smarta sökord
 • tränat på att hitta fakta med hjälp av böcker, internet och filmer
 • lärt oss olika saker om Sverige
 • skriva faktatext på datorn med Word

I faktatexten ska finnas fakta om:

 • historia
 • sevärdheter
 • traditioner
 • turism
 • befolkning/invånare
 • blomma, djur, vapen
 • djurlivet
 • industrier
 • import/export
 • mat
 • städer/orter
 • natur/landskapstyp
 • kända människor
 • vad landskapet är känt för
 • dialekt
 • plats/läge/storlek
 • kläder
 • klimat

För de som har varit lediga/sjuka/borta av någon annan anledning är det en bra idé att hemma träna på att söka fakta, anteckna stödord och eventuellt vid lång frånvaro skriva en egen faktatext.

 

Söktips på internet

Ojojoj, tiden rusar iväg och vi börjar längta efter jullovet här i skolan, men än jobbar vi på! Idag har vi haft en lektion och pratat om hur man söker på internet med hjälp av olika sökmotorer och med hjälp av specifika sökord och fraser.

Sökmotorerna vi tittat på är:

 • Google
 • Duckduckgo
 • Ixquick

Kul, och nytt för alla i klassen!

Dröm om demokrati

Under några veckor arbetar vi med samhällskunskap på SO:n. Vi har tittat närmare på demokratibegreppet med hjälp av gemensamma diskussioner i klassrummet och serien Dröm om demokrati.  Klicka på länken så kommer alla avsnitten för er som har missat något och för er som vill repetera. Titta gärna med en vuxen och prata tillsammans, det finns mycket att fundera över när det gäller demokrati och många begrepp som kan vara svåra i början.

 

 

Vad innebär förmågan att diskutera och resonera?

Ibland pratar vi om vad som krävs i skolan för att eleverna längre fram ska kunna få de högre betygen, och vad som krävs redan i år för att bedömningen i ämnena ska bli ”i hög grad”. Här kommer ett exempel från det nationella provet i geografi år 2013:

Frågan löd:

Varför bor den största delen av världens befolkning vid kusten? Ge flera olika förklaringar. Tänk på orsaker förr i tiden, idag och i framtiden.

Exempel på elevsvar för betyget E:

I vattnet finns det mycket fisk och det är bra att bo vid vattnet så man får mat

(En relevant förklaring – fiske. Enkelt samband – fiske gör att det är bra att bo där).

Exempel på elevsvar för betyget C:

Jag tror att när man exporterar varor med båt så är det lättare om människor bor vid kusten. Turister kommer ofta till kusten för att sola och bada och då skapas jobb som gör att folk flyttar dit.

(Två relevanta orsaker – transport och turism. Utvecklat samband om turism – turister kommer – det skapas jobb – fler flyttar dit för att jobba. Använder några geografiska begrepp).

Exempel på elevsvar för betyget A:

För att särskilt förr var vatten den bästa vägen att förflytta sig på. Vägarna var oftast dåliga och det gick långsamt att ta sig fram på land Över haven var det lättare. Därför skeppade man varor på båtar som åkte till åkte till olika hamnar. Därför bosatte sig många handelsmän i kustområden. Dessutom fanns där fiska för andra som då jobbade som fiskare. De flest stora samhällen har vuxit fram vid vatten, exempel Egypten hade Nilen. Idag kan det vara sol och bad som lockar, men många hamnar är fortfarande viktiga.

(Två relevanta orsaker – sjöfart och fiske. Utvecklat samband om sjöfartens betydelse i historien – dåliga vägar – långsamt – bättre på vatten – hamnar – handelsmän bosatte sig vid kuster. Två perspektiv – historia och nutid (sjöfart och turism). Flera geografiska begrepp).

Det här kan ni stärka hemma genom samtal om samhället, litteratur, diskussioner om innehållet på dagens lektioner och så vidare. I skolan tränar vi ofta på att använda korrekta begrepp och utveckla sin svar, men det är många som tycker att det är svårt. Exemplet ovan kommer från SO-ämnet men sättet att utveckla sina svar är lika i alla skolans ämnen.

Sveriges landskap – läxa

Den här veckan har vi pratat om Sveriges landskap på SO:n. Läxa är att träna på Sveriges landskap med hjälp av Seterra.

Fördjupning för de som lära sig mer:

Prata hemma om vilka landskap ni har besökt, om ni känner någon i andra landskap, hur naturen skiljer sig åt mellan olika landskap eller hur det kan påverka människor att växa upp i olika landskap.

Träna på världsdelar och världshav

Följ länken till Seterra så kan du träna på världsdelarna och världshaven!

Repetera karta och begrepp

Träna på att förklara följande begrepp:

 • kustlinje
 • fastland
 • landmassa
 • karttecken
 • skala
 • väderstreck
 • kompassros
 • bukt
 • vik
 • udde
 • skär
 • halvö
 • sund
 • bräckt vatten
 • å bäck
 • älv
 • flod
 • vattendrag

Kan du?

 • Kan du hitta i kartboken? Vet du var allting finns? När använder du innehållsförteckning och när använder du register?
 • Vet du att det finns olika sorters kartor? Berätta om några!
 • Beskriv skillnaderna mellan verkligheten och kartan.
 • Vad har inlandsisen med våra sjöar att göra?
 • Vet du var alla världsdelarna ligger och vad de heter? Världshaven?
 • Vad heter Sveriges tre största sjöar? Var ligger de?
 • Hur bildades Sveriges sjöar?
 • Var finns Sveriges sjöar?

 

 

Världsdelarna och världshaven

Sjung en sång och lär dig världsdelarna eller kanske en sång om både världsdelarna och världshaven.  Eller vad sägs om en film om både världsdelarna, världshaven och väderstrecken där du också får höra en berättelse där Justin Bieber styr en båt och Beyonce sover över på Ariana Grandes soffa?

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén