Klass4a

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Kategori: Läxa (Sida 1 av 2)

Historia – vi repeterar

Just nu håller vi på att repetera gamla kunskaper från åk 3. Det handlar om istiden och forntiden (jägar- och samlarstenåldern, bronsåldern och järnåldern). Alla har fått ett häfte med texter och olika uppgifter som vi har arbetat med i skolan under veckan. Ganska mycket tid har vi lagt på olika lästekniker, för att stötta elevernas studieteknik.

Den första tekniken går ut på att eleverna läser i par. Den ena i paret läser en mening och formulerar sedan en fråga till sin parkompis. Kompisen svarar genom att ta hjälp av informationen i texten och andra kunskaper och sedan byts de av.

Ex 1: ”Människans historia började för flera miljoner år sedan.”

– När började människans historia?

Ex 2: ”Vi kallar dessa samhällen för de första civilisationerna, de första ordnade samhällena.”

– Vad betyder ordet civilisation?

Ex 3: ”För ungefär en miljon år sedan började människor använda elden.”

– Varför tror du att kunskapen att kunna använda eld blev så viktig för människan?

Den andra tekniken handlar om att sökläsa. Sökläsa innebär att man vet exakt vad man är ute efter i en text och snabbt läser igenom de delar man tror är viktiga för att hitta en speciell sak. Då är uppgifterna i häftet en bra hjälp. Genom att läsa frågan och sedan leta efter det/de viktigaste ordet/orden i texten kan man snabbt hitta det man söker.

På sli.se finns flera filmer som handlar om istiden och forntiden. Titta gärna på dem hemma för att fräscha upp de gamla kunskaperna eller ta igen missade kunskaper.

På elevspel.se finns flera olika övningar om man söker på t. ex. stenåldern för de som vill och/eller behöver träna mer.

På måndag nästa vecka kommer vi att arbeta med repetitonshäftet, sedan går vi vidare framåt i historien. De elever som av olika anledningar inte är klara med häftet, och känner att de behärskar innehållet efter måndag har i läxa att fortsätta arbeta med istiden och forntiden hemma.

SO-läxa

Repetera geografi:

 • Bingla! Det finns flera nya uppdrag på Bingel som tränar olika delar av geografiområdet. De olika uppdragen sammanfattar ganska bra höstens arbete.
 • Anteckna för hand det du tränar på. Det du skriver lär du dig!
 • Prata om Bingeluppgifterna med någon. Det du säger lär du dig!
 • I skolan kan du läsa Koll på Sverige.
 • Hemma kan du titta på filmer på sli.se som handlar om Sverige.
 • Du kan också ta reda på saker du glömt eller missat genom att söka smart på internet.
 • Träna på att hitta i kartboken, använda innehållsförteckning och register, karttecken och naturtyper, tabeller, skalor, landskap och län.

Lycka till! Vecka 6 och 7 kommer du att få visa dina kunskaper i skolan på olika sätt.

Matteläxor

Från och med den här veckan kommer eleverna att ha lite olika matteläxor, beroende på vad jag ser att de behöver. Några kommer att fortsätta träna på multiplikationstabellerna, och också få ännu mer tid i skolan på måndageftermiddagarna att träna. De som har börjat befästa multiplikationstabellerna kommer att få träna hemma en eller ett par gånger i veckan så att alla tabellerna verkligen fastnar och inte försvinner ur minnet över jullovet och sommarlovet.

De kommer också få en problemlösningsuppgift varje vecka. På måndagarna kommer de att tillsammans med några av de andra i klassen att få diskutera sina olika lösningar och träna på att berätta/visa hur de har löst uppgiften.

Matteläxa

Nu är det dags att ta multiplikationstabellerna på allvar. Läxa till nästa vecka är att träna MINST 20 minuter varje dag så att tabellerna sitter som de ska. Vi har kollat av tabellerna idag och det ser väldigt olika ut, många klarar sig bra, men väldigt många har haft ingen eller marginell utveckling under terminen. På bloggen finns det en massa förslag på hur man kan träna hemma sedan tidigare. Använd de förslagen eller hitta på egna sätt, men träna varje dag under en period. Det funkar faktiskt!

Längd och enhetsomvandlingsläxa

1 m = 10 dm

1 m = 100 cm

1 m = 1000 mm

1 dm = 10 cm

1 dm = 100 mm

1 cm = 10 mm

 • deci betyder tiondel, decimeter betyder tiondels meter
 • centi betyder hundradel, centimeter betyder hundradels meter
 • milli betyder tusendel, millimeter betyder tusendels meter

Om du ska omvandla en enhet, tex dm till cm så är en omvandlingstabell ett bra sätt. Titta här så får du lära dig hur det går till!

Gör fem egna uppgifter som handlar om att omvandla längd. Titta i matteboken på s. 40-41 så får du tips och idéer. Ta med dem till mattepromenaden på måndag!

Sveriges landskap – läxa

Den här veckan har vi pratat om Sveriges landskap på SO:n. Läxa är att träna på Sveriges landskap med hjälp av Seterra.

Fördjupning för de som lära sig mer:

Prata hemma om vilka landskap ni har besökt, om ni känner någon i andra landskap, hur naturen skiljer sig åt mellan olika landskap eller hur det kan påverka människor att växa upp i olika landskap.

Matteläxa igen!

Det är väldigt roligt att se hur engagerade alla är när det är dags för matteläxan! Precis som förra veckan kommer nästa veckas läxa att handla om problemlösning. Den här gången är det talföljder som ska tränas. Alla ska göra två egna uppgifter, en med en talföljd och en med en textuppgift som löses med hjälp av en talföljd.

Ex. 64     32     16     ?     ?     ?

Ex. Madeleine samlar kottar. Den första dagen hittar hon 1 kotte. För varje dag som går hittar hon dubbelt så många kottar som dagen innan. Vilken dag hittar hon 64 kottar?

Träna på världsdelar och världshav

Följ länken till Seterra så kan du träna på världsdelarna och världshaven!

Repetera karta och begrepp

Träna på att förklara följande begrepp:

 • kustlinje
 • fastland
 • landmassa
 • karttecken
 • skala
 • väderstreck
 • kompassros
 • bukt
 • vik
 • udde
 • skär
 • halvö
 • sund
 • bräckt vatten
 • å bäck
 • älv
 • flod
 • vattendrag

Kan du?

 • Kan du hitta i kartboken? Vet du var allting finns? När använder du innehållsförteckning och när använder du register?
 • Vet du att det finns olika sorters kartor? Berätta om några!
 • Beskriv skillnaderna mellan verkligheten och kartan.
 • Vad har inlandsisen med våra sjöar att göra?
 • Vet du var alla världsdelarna ligger och vad de heter? Världshaven?
 • Vad heter Sveriges tre största sjöar? Var ligger de?
 • Hur bildades Sveriges sjöar?
 • Var finns Sveriges sjöar?

 

 

Matteläxa till 25/9

Igår hade vi en rundvandring i klassrummet. Alla fick gå runt i par och lösa varandras problemlösningsupggifter de gjort i läxa. Många riktigt bra uppgifter var det och en uppskattad lektion.

Till nästa måndag är det dags igen:

Formulera en egen problemlösningsuppgift som passar till strategin ”Pröva” och som man kan lösa genom att använda en tabell. Använd s. 21 i matteboken som stöd om du vill.

Glöm inte bort att fortsätta nöta tabeller!

Lycka till!

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén