I slutet av oktober ska vi åka till biblioteket och träffa en bibliotekarie. Vi kommer få boktips, en egen bok med oss tillbaka till skolan och möjlighet för eleverna att låna böcker till sig själva. Då behöver de ha ett eget lånekort med sig. Jag har skickat hem blanketter från stadsbiblioteket för ansökan om lånekort. Om ni vill att ert barn ska ha ett eget lånekort måste ni fylla i blanketten och gå till biblioteket och skaffa kortet, det kan inte jag göra. De elever som inte har med sig något kort ska ändå följa med på besöket, det är under den ordinarie skoltiden.