Klass4a

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Författare: Sophie Odén (Sida 2 av 5)

Ettor och nollor – vad är det egentligen?

Under våra programmeringsdagar har vi bland annat pratat om det binära talsystemet – ettor och nollor – det datorer förstår. Här kommer två filmer som visar det binära talsystemet på lite olika sätt. Titta och fundera!

Olika talsystem

Det binära talsystemet med körsbär

Uppställning subtraktion

Hej!

Här kommer två filmer som visar hur man arbetar med uppställning vid subtraktion. Titta och repetera så att du är helt säker på hur man gör! Visa någon vuxen därhemma hur man gör.

Uppställning med växling (pengar)

Uppställning med växling (talsorter)

Matteläxa

Nu är det dags att ta multiplikationstabellerna på allvar. Läxa till nästa vecka är att träna MINST 20 minuter varje dag så att tabellerna sitter som de ska. Vi har kollat av tabellerna idag och det ser väldigt olika ut, många klarar sig bra, men väldigt många har haft ingen eller marginell utveckling under terminen. På bloggen finns det en massa förslag på hur man kan träna hemma sedan tidigare. Använd de förslagen eller hitta på egna sätt, men träna varje dag under en period. Det funkar faktiskt!

Vad innebär förmågan att diskutera och resonera?

Ibland pratar vi om vad som krävs i skolan för att eleverna längre fram ska kunna få de högre betygen, och vad som krävs redan i år för att bedömningen i ämnena ska bli ”i hög grad”. Här kommer ett exempel från det nationella provet i geografi år 2013:

Frågan löd:

Varför bor den största delen av världens befolkning vid kusten? Ge flera olika förklaringar. Tänk på orsaker förr i tiden, idag och i framtiden.

Exempel på elevsvar för betyget E:

I vattnet finns det mycket fisk och det är bra att bo vid vattnet så man får mat

(En relevant förklaring – fiske. Enkelt samband – fiske gör att det är bra att bo där).

Exempel på elevsvar för betyget C:

Jag tror att när man exporterar varor med båt så är det lättare om människor bor vid kusten. Turister kommer ofta till kusten för att sola och bada och då skapas jobb som gör att folk flyttar dit.

(Två relevanta orsaker – transport och turism. Utvecklat samband om turism – turister kommer – det skapas jobb – fler flyttar dit för att jobba. Använder några geografiska begrepp).

Exempel på elevsvar för betyget A:

För att särskilt förr var vatten den bästa vägen att förflytta sig på. Vägarna var oftast dåliga och det gick långsamt att ta sig fram på land Över haven var det lättare. Därför skeppade man varor på båtar som åkte till åkte till olika hamnar. Därför bosatte sig många handelsmän i kustområden. Dessutom fanns där fiska för andra som då jobbade som fiskare. De flest stora samhällen har vuxit fram vid vatten, exempel Egypten hade Nilen. Idag kan det vara sol och bad som lockar, men många hamnar är fortfarande viktiga.

(Två relevanta orsaker – sjöfart och fiske. Utvecklat samband om sjöfartens betydelse i historien – dåliga vägar – långsamt – bättre på vatten – hamnar – handelsmän bosatte sig vid kuster. Två perspektiv – historia och nutid (sjöfart och turism). Flera geografiska begrepp).

Det här kan ni stärka hemma genom samtal om samhället, litteratur, diskussioner om innehållet på dagens lektioner och så vidare. I skolan tränar vi ofta på att använda korrekta begrepp och utveckla sin svar, men det är många som tycker att det är svårt. Exemplet ovan kommer från SO-ämnet men sättet att utveckla sina svar är lika i alla skolans ämnen.

Aktion julklappen

Elevrådet vill göra en insats för de i världen som inte har det lika bra som vi. Vi kommer därför i år att delta i ”Aktion julklappen”, ett samarbete med Läkarmissionen. Alla som vill delta i detta har möjlighet att lämna en inslagen julklapp (se bilaga med instruktion om förutbestämt innehåll) under perioden 6-15 november. Paketen samlas in klassvis och skolan kommer sedan lämna paketen till läkarmissionen som sedan ansvarar för att paketen hamnar hos barn i Moldavien, Rumänien och Ukraina. Här bor många av Europas fattigaste barn – och här är en julklapp från Sverige en mycket uppskattad händelse.Länk för mer information om Aktion julklappen:

Aktion julklappen

 

 

Biblioteksbesök

Imorgon är det dags för besöket på Kungsholmens bibliotek. Ta med ett lånekort om du har så kan du låna med dig böcker hem!

Ordklasser och annan grammatik

Våra ord kan delas in i ordklasser. De ordklasser vi pratat om den här veckan är verb, substantiv och adjektiv. Vi har också tränat på de två verbformerna presens och preteritum. Substantiv kan vara i singular eller plural, det har vi också tränat på. Förutom det har vi repeterat hur tidsord används i återberättande texter och hur man kan utveckla sina meningar med hjälp av attribut.

Kan du alla begreppen? Träna på att förklara dem!

Titta på Grammatikbolagets filmer om verbsubstantiv och adjektiv om du vill repetera. Du kan också titta på filmen om verbformen preteritum.

 

Längd och enhetsomvandlingsläxa

1 m = 10 dm

1 m = 100 cm

1 m = 1000 mm

1 dm = 10 cm

1 dm = 100 mm

1 cm = 10 mm

  • deci betyder tiondel, decimeter betyder tiondels meter
  • centi betyder hundradel, centimeter betyder hundradels meter
  • milli betyder tusendel, millimeter betyder tusendels meter

Om du ska omvandla en enhet, tex dm till cm så är en omvandlingstabell ett bra sätt. Titta här så får du lära dig hur det går till!

Gör fem egna uppgifter som handlar om att omvandla längd. Titta i matteboken på s. 40-41 så får du tips och idéer. Ta med dem till mattepromenaden på måndag!

Bingel

Vi har börjat Bingla! Bingel är en interaktiv ö-värld där eleverna dels kan träna på uppdrag de får av mig, dels utforska Bingelön. Uppdragen de får av mig kommer i första hand vara repetition av moment vi har arbetat med i skolan, ett enkelt sätt att själv ansvara för sitt lärande. På Bingelön kan de arbeta med olika ämnen, och i olika årskurser (om jag låser upp alla delarna). Inloggningsuppgifter har de i sina Minnsallt.

Bingla på och ha så kul!

Geometri

Den här perioden är det geometri som gäller på matten!

Hur går det ? Har du koll?

Gåspennan

Grundläggande färdigheter

2- och 3-dimensionella figurer

Lär dig rita 3-dimensionella former!

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén