Klass4a

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Författare: Sophie Odén (Sida 2 av 5)

Matteläxor

Från och med den här veckan kommer eleverna att ha lite olika matteläxor, beroende på vad jag ser att de behöver. Några kommer att fortsätta träna på multiplikationstabellerna, och också få ännu mer tid i skolan på måndageftermiddagarna att träna. De som har börjat befästa multiplikationstabellerna kommer att få träna hemma en eller ett par gånger i veckan så att alla tabellerna verkligen fastnar och inte försvinner ur minnet över jullovet och sommarlovet.

De kommer också få en problemlösningsuppgift varje vecka. På måndagarna kommer de att tillsammans med några av de andra i klassen att få diskutera sina olika lösningar och träna på att berätta/visa hur de har löst uppgiften.

Matteboken kapitel 4

Nu kör vi igång med kapitel 4 i matteboken. Det handlar om multiplikation, division och sambandet mellan de båda räknesätten. Många elever har verkligen tränat på multiplikationstabellerna under de senaste veckorna och det kommer att underlätta mycket för dem vid arbetet med division och med att kunna se sambanden. Det kommer också att vara av stor vikt för eleverna under resten av deras skolgång. När de exempelvis ska räkna ut en ekvation, eller en uppställning med flersiffriga tal, behöver de kunna fokusera på metoden och inte på räkneoperationerna. Det finns en risk att arbetsminnet inte räcker till för både och.

De som inte har befäst multiplikationstabellerna än måste lägga på ett kol och träna hemma varje dag.

Upg. 1-7 har vi gjort gemensamt, upg. 8 ska alla ha gjort. De elever som känner att det här med multiplikation ska också repetera upg. 1-7 hemma.

Följande begrepp kommer eleverna att stöta på i nästa kapitel. Träna på att förklara dem och ge exempel som beskriver dem!

MULTIPLICERA

 

MULTIPLIKATION

PRODUKT

FAKTOR

DIVISION

DIVIDERA

TÄLJARE

NÄMNARE

KVOT

SAMBAND

Bingelträning

Nu finns det nya uppdrag på Bingel! Jag har lagt ut uppdrag i både matte, svenska och geografi. Lycka till!

Hello world!

Här kommer ett tips för dig som tycker att den digitala världen är spännande:

Sök stipendium för en veckas läger!

Dröm om demokrati

Under några veckor arbetar vi med samhällskunskap på SO:n. Vi har tittat närmare på demokratibegreppet med hjälp av gemensamma diskussioner i klassrummet och serien Dröm om demokrati.  Klicka på länken så kommer alla avsnitten för er som har missat något och för er som vill repetera. Titta gärna med en vuxen och prata tillsammans, det finns mycket att fundera över när det gäller demokrati och många begrepp som kan vara svåra i början.

 

 

Ettor och nollor – vad är det egentligen?

Under våra programmeringsdagar har vi bland annat pratat om det binära talsystemet – ettor och nollor – det datorer förstår. Här kommer två filmer som visar det binära talsystemet på lite olika sätt. Titta och fundera!

Olika talsystem

Det binära talsystemet med körsbär

Uppställning subtraktion

Hej!

Här kommer två filmer som visar hur man arbetar med uppställning vid subtraktion. Titta och repetera så att du är helt säker på hur man gör! Visa någon vuxen därhemma hur man gör.

Uppställning med växling (pengar)

Uppställning med växling (talsorter)

Matteläxa

Nu är det dags att ta multiplikationstabellerna på allvar. Läxa till nästa vecka är att träna MINST 20 minuter varje dag så att tabellerna sitter som de ska. Vi har kollat av tabellerna idag och det ser väldigt olika ut, många klarar sig bra, men väldigt många har haft ingen eller marginell utveckling under terminen. På bloggen finns det en massa förslag på hur man kan träna hemma sedan tidigare. Använd de förslagen eller hitta på egna sätt, men träna varje dag under en period. Det funkar faktiskt!

Vad innebär förmågan att diskutera och resonera?

Ibland pratar vi om vad som krävs i skolan för att eleverna längre fram ska kunna få de högre betygen, och vad som krävs redan i år för att bedömningen i ämnena ska bli ”i hög grad”. Här kommer ett exempel från det nationella provet i geografi år 2013:

Frågan löd:

Varför bor den största delen av världens befolkning vid kusten? Ge flera olika förklaringar. Tänk på orsaker förr i tiden, idag och i framtiden.

Exempel på elevsvar för betyget E:

I vattnet finns det mycket fisk och det är bra att bo vid vattnet så man får mat

(En relevant förklaring – fiske. Enkelt samband – fiske gör att det är bra att bo där).

Exempel på elevsvar för betyget C:

Jag tror att när man exporterar varor med båt så är det lättare om människor bor vid kusten. Turister kommer ofta till kusten för att sola och bada och då skapas jobb som gör att folk flyttar dit.

(Två relevanta orsaker – transport och turism. Utvecklat samband om turism – turister kommer – det skapas jobb – fler flyttar dit för att jobba. Använder några geografiska begrepp).

Exempel på elevsvar för betyget A:

För att särskilt förr var vatten den bästa vägen att förflytta sig på. Vägarna var oftast dåliga och det gick långsamt att ta sig fram på land Över haven var det lättare. Därför skeppade man varor på båtar som åkte till åkte till olika hamnar. Därför bosatte sig många handelsmän i kustområden. Dessutom fanns där fiska för andra som då jobbade som fiskare. De flest stora samhällen har vuxit fram vid vatten, exempel Egypten hade Nilen. Idag kan det vara sol och bad som lockar, men många hamnar är fortfarande viktiga.

(Två relevanta orsaker – sjöfart och fiske. Utvecklat samband om sjöfartens betydelse i historien – dåliga vägar – långsamt – bättre på vatten – hamnar – handelsmän bosatte sig vid kuster. Två perspektiv – historia och nutid (sjöfart och turism). Flera geografiska begrepp).

Det här kan ni stärka hemma genom samtal om samhället, litteratur, diskussioner om innehållet på dagens lektioner och så vidare. I skolan tränar vi ofta på att använda korrekta begrepp och utveckla sin svar, men det är många som tycker att det är svårt. Exemplet ovan kommer från SO-ämnet men sättet att utveckla sina svar är lika i alla skolans ämnen.

Aktion julklappen

Elevrådet vill göra en insats för de i världen som inte har det lika bra som vi. Vi kommer därför i år att delta i ”Aktion julklappen”, ett samarbete med Läkarmissionen. Alla som vill delta i detta har möjlighet att lämna en inslagen julklapp (se bilaga med instruktion om förutbestämt innehåll) under perioden 6-15 november. Paketen samlas in klassvis och skolan kommer sedan lämna paketen till läkarmissionen som sedan ansvarar för att paketen hamnar hos barn i Moldavien, Rumänien och Ukraina. Här bor många av Europas fattigaste barn – och här är en julklapp från Sverige en mycket uppskattad händelse.Länk för mer information om Aktion julklappen:

Aktion julklappen

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén