Klass4a

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Författare: Sophie Odén (Sida 1 av 5)

Bråk och decimaltal

Den här perioden arbetar vi med bråk och decimaltal. För er som vill/behöver träna mer länkar jag till Kims matematik. Där kan ni hitta en massa bra som kan hjälpa er att förstå!

Klassens valspråk sitter nu på väggen!

Historia – vi repeterar

Just nu håller vi på att repetera gamla kunskaper från åk 3. Det handlar om istiden och forntiden (jägar- och samlarstenåldern, bronsåldern och järnåldern). Alla har fått ett häfte med texter och olika uppgifter som vi har arbetat med i skolan under veckan. Ganska mycket tid har vi lagt på olika lästekniker, för att stötta elevernas studieteknik.

Den första tekniken går ut på att eleverna läser i par. Den ena i paret läser en mening och formulerar sedan en fråga till sin parkompis. Kompisen svarar genom att ta hjälp av informationen i texten och andra kunskaper och sedan byts de av.

Ex 1: ”Människans historia började för flera miljoner år sedan.”

– När började människans historia?

Ex 2: ”Vi kallar dessa samhällen för de första civilisationerna, de första ordnade samhällena.”

– Vad betyder ordet civilisation?

Ex 3: ”För ungefär en miljon år sedan började människor använda elden.”

– Varför tror du att kunskapen att kunna använda eld blev så viktig för människan?

Den andra tekniken handlar om att sökläsa. Sökläsa innebär att man vet exakt vad man är ute efter i en text och snabbt läser igenom de delar man tror är viktiga för att hitta en speciell sak. Då är uppgifterna i häftet en bra hjälp. Genom att läsa frågan och sedan leta efter det/de viktigaste ordet/orden i texten kan man snabbt hitta det man söker.

På sli.se finns flera filmer som handlar om istiden och forntiden. Titta gärna på dem hemma för att fräscha upp de gamla kunskaperna eller ta igen missade kunskaper.

På elevspel.se finns flera olika övningar om man söker på t. ex. stenåldern för de som vill och/eller behöver träna mer.

På måndag nästa vecka kommer vi att arbeta med repetitonshäftet, sedan går vi vidare framåt i historien. De elever som av olika anledningar inte är klara med häftet, och känner att de behärskar innehållet efter måndag har i läxa att fortsätta arbeta med istiden och forntiden hemma.

SO-läxa

Repetera geografi:

 • Bingla! Det finns flera nya uppdrag på Bingel som tränar olika delar av geografiområdet. De olika uppdragen sammanfattar ganska bra höstens arbete.
 • Anteckna för hand det du tränar på. Det du skriver lär du dig!
 • Prata om Bingeluppgifterna med någon. Det du säger lär du dig!
 • I skolan kan du läsa Koll på Sverige.
 • Hemma kan du titta på filmer på sli.se som handlar om Sverige.
 • Du kan också ta reda på saker du glömt eller missat genom att söka smart på internet.
 • Träna på att hitta i kartboken, använda innehållsförteckning och register, karttecken och naturtyper, tabeller, skalor, landskap och län.

Lycka till! Vecka 6 och 7 kommer du att få visa dina kunskaper i skolan på olika sätt.

Landskapsarbete

Just nu håller vi på att avsluta vårt arbete med Sveriges landskap. Under arbetets gång har vi:

 • diskuterat vad som bör finnas med i en faktatext om ett landskap
 • tränat på att anteckna
 • tränat på att använda olika sökmotorer och smarta sökord
 • tränat på att hitta fakta med hjälp av böcker, internet och filmer
 • lärt oss olika saker om Sverige
 • skriva faktatext på datorn med Word

I faktatexten ska finnas fakta om:

 • historia
 • sevärdheter
 • traditioner
 • turism
 • befolkning/invånare
 • blomma, djur, vapen
 • djurlivet
 • industrier
 • import/export
 • mat
 • städer/orter
 • natur/landskapstyp
 • kända människor
 • vad landskapet är känt för
 • dialekt
 • plats/läge/storlek
 • kläder
 • klimat

För de som har varit lediga/sjuka/borta av någon annan anledning är det en bra idé att hemma träna på att söka fakta, anteckna stödord och eventuellt vid lång frånvaro skriva en egen faktatext.

 

Välkomna tillbaka och läxa om tid

Hej och välkomna tillbaka efter jullovet som jag hoppas har varit skönt och avkopplande. Tiden går och nu är det år 2018, vi har vänt blad i almanackan och går mot ljusare tider. Det första temat på mattelektionerna kommer också att handla om tid. Begrepp som dyker upp och som eleverna behöver kunna förstå och använda är:

ÅR

DYGN

KVARTAL

MÅNAD

VECKA

SKOTTÅR

HALVTIMME

TIMME

SEKUND

KVART

TIDSENHET

TIDSSKILLNAD

DATUM

MINUT

Alla begreppen finns beskrivna på sidan 135 i matteboken. Läxa till fredag den 19 januari är att kunna beskriva begreppen muntligt.

Jullov!

Den allra sista dagen på höstterminen är här. Sista dagen på den första terminen på mellanstadiet, och vilken bra start det har varit! Klassen har gått från 25 individer med mer eller mindre positiva förväntningar på den nya klassen (och i vissa fall den nya läraren…) till en klass med stark vi-känsla och en positiv inställning till varandra och 4A. (Enligt vissa Världens Bästa 4A, och det är ju bara att hålla med).

Under jullovet har alla ett uppdrag:

Läs en (nästan) valfri, skönlitterär bok. Men – det finns en regel i valet av bok. Den måste vara skriven av en författare som du aldrig tidigare har läst något av! Boken ska du sedan ta med dig till skolan den första skoldagen på vårterminen. Vi kommer att arbeta med den på några olika sätt här i skolan, så det är viktigt att du har den med!

Ha ett alldeles underbart jullov så ses vi nästa år!

Massa julekramar från Sophie!

MERRY CHRISTMAS!

 

 

Söktips på internet

Ojojoj, tiden rusar iväg och vi börjar längta efter jullovet här i skolan, men än jobbar vi på! Idag har vi haft en lektion och pratat om hur man söker på internet med hjälp av olika sökmotorer och med hjälp av specifika sökord och fraser.

Sökmotorerna vi tittat på är:

 • Google
 • Duckduckgo
 • Ixquick

Kul, och nytt för alla i klassen!

Matteläxor

Från och med den här veckan kommer eleverna att ha lite olika matteläxor, beroende på vad jag ser att de behöver. Några kommer att fortsätta träna på multiplikationstabellerna, och också få ännu mer tid i skolan på måndageftermiddagarna att träna. De som har börjat befästa multiplikationstabellerna kommer att få träna hemma en eller ett par gånger i veckan så att alla tabellerna verkligen fastnar och inte försvinner ur minnet över jullovet och sommarlovet.

De kommer också få en problemlösningsuppgift varje vecka. På måndagarna kommer de att tillsammans med några av de andra i klassen att få diskutera sina olika lösningar och träna på att berätta/visa hur de har löst uppgiften.

Matteboken kapitel 4

Nu kör vi igång med kapitel 4 i matteboken. Det handlar om multiplikation, division och sambandet mellan de båda räknesätten. Många elever har verkligen tränat på multiplikationstabellerna under de senaste veckorna och det kommer att underlätta mycket för dem vid arbetet med division och med att kunna se sambanden. Det kommer också att vara av stor vikt för eleverna under resten av deras skolgång. När de exempelvis ska räkna ut en ekvation, eller en uppställning med flersiffriga tal, behöver de kunna fokusera på metoden och inte på räkneoperationerna. Det finns en risk att arbetsminnet inte räcker till för både och.

De som inte har befäst multiplikationstabellerna än måste lägga på ett kol och träna hemma varje dag.

Upg. 1-7 har vi gjort gemensamt, upg. 8 ska alla ha gjort. De elever som känner att det här med multiplikation ska också repetera upg. 1-7 hemma.

Följande begrepp kommer eleverna att stöta på i nästa kapitel. Träna på att förklara dem och ge exempel som beskriver dem!

MULTIPLICERA

 

MULTIPLIKATION

PRODUKT

FAKTOR

DIVISION

DIVIDERA

TÄLJARE

NÄMNARE

KVOT

SAMBAND

Sida 1 av 5

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén