Elevrådet vill göra en insats för de i världen som inte har det lika bra som vi. Vi kommer därför i år att delta i ”Aktion julklappen”, ett samarbete med Läkarmissionen. Alla som vill delta i detta har möjlighet att lämna en inslagen julklapp (se bilaga med instruktion om förutbestämt innehåll) under perioden 6-15 november. Paketen samlas in klassvis och skolan kommer sedan lämna paketen till läkarmissionen som sedan ansvarar för att paketen hamnar hos barn i Moldavien, Rumänien och Ukraina. Här bor många av Europas fattigaste barn – och här är en julklapp från Sverige en mycket uppskattad händelse.Länk för mer information om Aktion julklappen:

Aktion julklappen